English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Недела 29 Мар 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Уписи

При пријавувањето на конкурсот за запишување во прва година најпрво е потребна електронска регистрација на http://upisi.uklo.edu.mk/ и внесување лични податоци и постигнат успех од средно образование.

После електронската регистрација треба да се достават следните документи:

 1. Пријава за запишување (се купува во факултетот)
 2. Оригинални свидетелства од сите години средно образование
 3. Оригинално свидетелство за завршено средно образование
 4. Документ - Диплома за: положена државна матура или положена училишна матура или положен завршен испит
 5. Извод од матичната книга на родените
 6. Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)
 7. Потврда за уплатени 300 денари на жиро сметка на факултетот со назнака за манипулативни трошоци (линк)
 8. За кандидати за вонредни студенти: При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение (издадено од соодветна здравствена установа) или доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае правото на породилно отсуство.
 9. За кандидати кои имаат завршено сродно вишо или високо образование: Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование поднесуваат и соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесувааат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока.

За подетални информации можете да го симнете целосниот КОНКУРС за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола во академската 2014/2015 год.

Напомена: Бидејќи пријавувањето се врши со оригинални документи, пожелно е кандидатите пред пријавувањето, да направат преписи од документите за своите потреби.

 
Конкурс за новата Академска 2014/15 год.
Соопштенија - За студентите

Конкурсот за новата Академска 2014/15 год. и сите подетални информации можете да го превземете тука.

http://uklo.edu.mk/files/attachments/Konkurs_za_prv_ciklus_20142015.pdf

 
ЕРАЗМУС+
Проекти - ERASMUS

Отворен е повикот за програмата ЕРАЗМУС+. Повеќе превземи тука.

 
Интервју на Академик Глигор Каневче и вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски
Соопштенија - Најново !!!

Интервју на Академик Глигор Каневче и вонр.проф. д-р Владимир Мијаковски на тема „Ниска искористеност на обновливите енергетски извори во Македонија“, за Дојче Веле - Македонија. Повеќе превземи тука.

 
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола и ЕВН Македонија
Соопштенија - Настани на ТФБ

Поеќегодишната успешна соработка помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски" од Битола и ЕВН Македонија беше заокружена со потпишување на меморандум за соработка со кој се отвораат можности за продлабочување и проширување на научната, апликативната и техничката соработка. Согласно активностите, ќе се реализираат заеднички научно - стручни истражувања, ќе се разменуваат знаења, искуства и вештини преку одржување на континуирани средби, работилници, семинари, како и учество на заеднички проекти за промоција на сите активности.

Во таа насока, ЕВН Македонија ќе продолжи да ги поддржува студентите кои се запишани на студиската програма Електро-енегетски системи, кои покрај можноста да посетуваат практична работа и да следат предавања на стручни лица од компанијата, ќе имаат можност да станат и стипендисти на ЕВН Македонија.

Александар Кочалевски студент во прва година на електротехничкиот отсек при Техничкиот факултет-Битола е третиот стипендист кој покрај паричните средства, ќе посетува и практикантска работа следена од ментори и ќе добие поддршка од ЕВН во својот професионален развој.

 
Промена на термини на испити (обновено)
Соопштенија - За студентите

Се информираат студентите дека постојат следните промени на термини на испити во јунска сесија:

 • Испитите кај проф. д-р Александар Маркоски и доцент д-р Рамона Маркоска, од 12.06.2014 год., се презакажуваат за 16.06.2014 год. во 9:30 (10 h), во просторија 9.
 • Испитот по Германски јазик ќе се одржи на 19.06.2014 год. со почеток во 14 часот.
 • Испитот по Англиски јазик ќе се одржи на 19.06.2014 год. со почеток во 9 и 30 часот во просторија 313.
 • Испитите кај проф. д-р Веселин Талевски, ќе се одржат на 16.06.2014 год. со почеток во 9:30 h (10:00.h). За дополнителни информации обратете се во Деканатот на ТФБ.
 
<< Почеток < Пред 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следно > Крај >>

Страница 2 од 13

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици