English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Стеваноски Благоја
Наставен Кадар - Вонреден професор

     Отсек: Електротехнички
   
Кабинет: 3
Локал: 114
Телефон: 047 207 714
Посетни часови:
понеделник 11:30 - 13:00 ч
вторник 11:00 - 12:30 ч                                 
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

  • Планирање на развој на електроенергетски системи, конвенционални и обновливи извори на електрична енергија

 

Роден е на 10.04.1959 во с.Гудурица, Србија

 

Универзитетско образование:

-   Доктор на науки

 

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Електрични централи, Разводни постројки, Обновливи извори на електрична енергија, Планирање и експлоатација на ЕЕС

-   наставник на втор циклус на студии по Погон и водење на ЕЕС, Програмски алатки во ЕЕС

-   раководител на Втор циклус студии на Електротехнички отсек

 

Учество во проекти:

-   Систем за допрема на јаглен – ТЕ „Битола III“, основен проект, ЈП Електростопанство на Македонија, 1987

-   Парк на ветерни електрани Богданци, идеен проект, ЕЛЕМ, 2009

 

Учесник во организации:

 

-   Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

-    MAKO - CIGRE


Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 714

++389 76 992 644

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици