English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Четврток 04 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Стојановски Васко
Наставен Кадар - Доцент


    Отсек: Машински
   
Кабинет: 
Локал: 
Телефон: 
Посетни часови:
понеделник 09:00 - 11:00 ч
вторник 11:30 13:00 ч                             
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

  • Моторни возила, Метални конструкции, Механизациони машини

Роден е на 19.04.1960 год. во с.Ивени

 

Универзитетско образование:

-   Доктор по технички науки

 

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Познавање на моторни возила, Техничка експлоатација на моторни возила, Мотори  и екологија

-   наставник на втор циклус на студии по Еколошки возила, Конструкција на моторни возила, Теорија на движење на моторни возила, Системи кај моторните возила

 

Учество во проекти:

-   Извештај за вршење контрола и спроведување на технологија за санација на работно тркало за багер СРс1300, ФАКОМ Инженеринг, Скопје 2001

-   Извештај за вршење контрола и спроведување на технологија за монтажа на осовина и шупливо вратило на работно тркало за багер СРс 1300,ФАКОМ Монтажа, Скопје 2000.

-   Издувна емисија кај Дизел моторите од товарните моторни возила и експлоатационо технички фактори кои влијаат врз нејзиниот квалитет, Министерство за наука на Р. Македонија, 1999 – 2002;

-   Реконструкција на механизам за подигање на конзола со кабина за ракувач на багер СРс630 во РЕК Битола, ФАКОМ инженеринг, Скопје 1999.

-   Извештај за вршење контрола и спроведување на технологија за монтажа на осовина и мембрана на работно тркало за багер СРс630, ФАКОМ Монтажа, Скопје 1999.

-   Анализа на стабилноста на багерот СРс - 630 со направената реконструкција на работното тркало,ФАКОМ Инженеринг Скопје, 1998.

Учесник во организации:

 

-   Друштво на термичарите на Р.Македонија,

-   ЗЕМАК,

 

40 научно-истражувачки трудови

 

10 стручни и

 

преку 35 апликативни – Експертизи за сообраќајни незгоди

 

 

Положен стручен испит за стручно лице за безбедност при работа

 

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 710

++389 71 235 215


 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици