English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski

Д-р Јошевски Зоран
Наставен Кадар - Доцент

    Отсек: Сообраќај и транспорт 
   
Кабинет: 419
Локал: 160
Телефон: 047 207 760
Посетни часови:
                             
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

  • Безбедност во сообраќајот, Техничка анализа на сообраќајни незгоди,

Основни техники за безбедност во сообраќајот, Увид и реконструкција на сообраќајни незгоди

 

Роден е на 28.01.1977 година  во Битола

Универзитетско образование:

-     Магистер по сообраќајни науки

Научни и стручни активности:

Соработник на прв циклус на студии по Основи на безбедност во сообраќајот, Анализа на собраќајни незгоди, Увид и реконструкција на сообраќајни незгоди, Техники на безбедно возење и возачки вештини, Експертиза на сообраќајни незгоди.

Студиски престои:

-     Загреб (Fakultet prometnih znanosti Zagreb, 2009)

Публикации:

-     Златковски, С.,Јошевски, З.,Експертиза на сообраќајни незгоди - Скрипта,Технички факултет, Битола, 2007.

-     Златковски, С Јошевски, З.,Теорија на сопирање  - Скрипта , Технички факултет, Битола, 2006.

-     Златковски, С.,Јошевски, З., Стабилност на возило при движење во кривина – Скрипта, Технички факултет, Битола, 2006.

-     Златковски, С.,Јошевски, З., Теорија на обиколување и престигнување – Скрипта, Технички факултет, Битола,2007.

-     Златковски, С.,Јошевски, З., Анализа на сообраќајни незгоди – Скрипта, Технички факултет, Битола,  2006.

-     Златковски, С.,Јошевски, З., Збирка на решени задачи од областа на безбедност на сообраќајот, Технички факултет, Битола , 2009.

 

Учество во проекти:

-     Научно-истражувачки проект:„Програма за користење на сигурносни појаси“,НИП, Министерство за образование и наука на РМ, 2001-2004.

-     Сообраќајна студија на Град Битола, 2009/2010


Учесник во организации:

-     Научно друштво за сообраќај – Битола

-     Сојуз на сообраќајни инженери на Р.М

 

 

Контакт:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

                  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

++389 47 207 760

 

++389 78 257 743


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повици