English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Четврток 04 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Ставрева Севде
Наставен Кадар - Доцент

    Отсек: Машински
   
Кабинет: 
Локал: 
Телефон: 
Посетни часови:
                             
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

- Техничка механика и механика на цврсто тело, Производно машинство, технологии,

 системи, Транспортна механизација

- Математичко моделирање и симулација на енергетски процеси

Роденa е на 3. 10. 1969 год. во Битола

Универзитетско образование:

-       Магистер по машински науки

Научни и стручни активности:

-       асистент на прв циклус на студии по Техничка механика,

Јакост на материјалите, Машинска обработка и алатни машини,

Средства за транспорт, Менаџмент на транспорт во индустриски

системи, Метални конструкции

Публикации:

      - Ставрева С., Серафимов М., Андреевски И.: Влијанието на

      дистрибуцијата на воздухот врз енергетската ефикасност на

      ДАТА центрите; Меѓународно советување " Енергетрика 2010"

      Oхрид, 7-9. 10. 2010

- Ставрева С., Серафимов М.:Energy Analysis of Double- Duct System

for Air Conditioning; Dvadeset i drugi kongres o procesnoj industriji

PROCESING 2009, Beograd, 10-12. 06. 2009

- Ставрева С., Серафимов М.: Потрошувачка на енергија за различни

 решенија на двоканални климатизациони системи; Хоризонти, Битола, 2009

- Ставрева,С.:Енергетска анализа на двоканален систем за

климатизација, Mагистерски труд, Машински факултет, Скопје 2004

 

Учесник во организации:

 

- Македонско научно друштво, Битола

 

 

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 719

++389 75 371 029

 

 

 

 

 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици