English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Недела 31 Мај 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Предавање од проф. д-р Мајкл Дозер
Соопштенија - Настани на ТФБ

Почитувани наставници, студенти и останати заитересирани!

На иницијатива на НАНТ (Националната Агенција за Нуклеарни технологии на РМ) и CERN (Европски центар за нуклеарни истражувања во Женева - Швајцарија), ќе се одржи серија предавања од страна на проф. д-р Мајкл Дозер на 05, 12, 19 и 26 Март, како и во месец Мај 2014 год., во просториите на Технички факултет - Битола и тоа преку видео - конференциска (online) врска.

Ве покануваме на 05.03. 2014 год, со почеток во 12 часот 11 часот во просторија 412 (свечена сала) последен спрат, да присуствуавате на првотот предавање. Ова и следните предавања ќе ги опфатат актуелните активности во ЦЕРН со големиот хардонски колајдер LHC, а особено експерименталите истражувања, мерења на гравитациската интеракција меѓу материјата и антиматеријата.

Ве молиме да дојдете навреме 10 мин пред почетокот на предавањето, заради прецизираниот термин за online врската.

Од Деканат

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици