English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 01 Апр 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Страна за преземање на предавањата на проф. д-р Мајкл Дозер
Соопштенија - Настани на ТФБ

Овде може да ги преземете предавањата од проф. д-р Мајкл Дозер (CERN-Европскиот центар за нуклеарни истражувања во Женева - Швајцарија).

Серијата предавања се одржуваат во просториите на Технички факултет - Битола преку видео-конференциска врска, а ги опфаќаат актуелните активности во ЦЕРН со големиот хардонски колајдер LHC, а особено експерименталите истражувања, мерења на гравитациската интеракција меѓу материјата и антиматеријата.

Предавање 1
Предавање 2
Предавање 3
Предавање 4
Предавање 5
Предавање 6 (Precision tests with Antimatter)
Предавање 7 (Precision tests with Antihydrogen)
Предавање 8

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици