English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Недела 29 Мар 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Промена на термини на испити (обновено)
Соопштенија - За студентите

Се информираат студентите дека постојат следните промени на термини на испити во јунска сесија:

  • Испитите кај проф. д-р Александар Маркоски и доцент д-р Рамона Маркоска, од 12.06.2014 год., се презакажуваат за 16.06.2014 год. во 9:30 (10 h), во просторија 9.
  • Испитот по Германски јазик ќе се одржи на 19.06.2014 год. со почеток во 14 часот.
  • Испитот по Англиски јазик ќе се одржи на 19.06.2014 год. со почеток во 9 и 30 часот во просторија 313.
  • Испитите кај проф. д-р Веселин Талевски, ќе се одржат на 16.06.2014 год. со почеток во 9:30 h (10:00.h). За дополнителни информации обратете се во Деканатот на ТФБ.
 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици