English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Четврток 04 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Потпишан меморандум за соработка помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола и ЕВН Македонија
Соопштенија - Настани на ТФБ

Поеќегодишната успешна соработка помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски" од Битола и ЕВН Македонија беше заокружена со потпишување на меморандум за соработка со кој се отвораат можности за продлабочување и проширување на научната, апликативната и техничката соработка. Согласно активностите, ќе се реализираат заеднички научно - стручни истражувања, ќе се разменуваат знаења, искуства и вештини преку одржување на континуирани средби, работилници, семинари, како и учество на заеднички проекти за промоција на сите активности.

Во таа насока, ЕВН Македонија ќе продолжи да ги поддржува студентите кои се запишани на студиската програма Електро-енегетски системи, кои покрај можноста да посетуваат практична работа и да следат предавања на стручни лица од компанијата, ќе имаат можност да станат и стипендисти на ЕВН Македонија.

Александар Кочалевски студент во прва година на електротехничкиот отсек при Техничкиот факултет-Битола е третиот стипендист кој покрај паричните средства, ќе посетува и практикантска работа следена од ментори и ќе добие поддршка од ЕВН во својот професионален развој.

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици