English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Четврток 04 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Данчевска Верица
Наставен Кадар - Вонреден професор


    Отсек: Сообраќај и транспорт
   
Кабинет: 411
Локал: 143
Телефон: 047 207 743
Посетни часови:
вторник 10:00 - 12:00 ч
четврток 10:00 - 12:00 ч                                
e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

  • Економика ио сообраќајот и транспортот, Сообраќајна политика

 

Роденa е на 08.08.1967 година

Универзитетско образование:

-   Доктор на науки

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Економика на сообраќајни  системи, Транспортна економика, Маркетинг во сообраќaјот, Основи на инженерска економика, Модели на однесување на учесниците во сообраќајот, Сообраќајна политика.

-   наставник на втор циклус на студии по Технички процедури за финансирање на транспортни проекти, Транспортна економика, Модели на однесување на учесниците во сообраќајот, Пресметка на штети од сообраќајни незгоди.

Публикации:

  • Данчевска В., „Основи на инженерска економика“, Технички факултет – Битола, 2008
  • Талевски, Ј.& Данчевска В.,„Меѓународен транспорт и шпедиција“, Технички факултет – Битола, 2010;

Учество во проекти:

-   Testing Innovative Strategies For Clean Urban Transport For Historic European Cities, прв научно-истражувачки проект од FP7 програмата во Македонија, Акроним на проектот: RENNAISSANCE (член во тимот)

-   Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning, ТЕМПУС проект  кофинансиран од Европската Комисија, (член на експертска листа)

-   Сообраќајна студија на Град Битола, 2009/2010, (заменик раководител)


Учесник во организации:

 

-   Хрватското научно друштво за сообраќај, Загреб, Хрватска

-    Македонско нуачно друштво – Битола

-    Сојузот на сообраќајни инженери на Македонија

-    Инженерската институција на Македонија

 

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 743

++389 70 817 850

 

 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици