English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Бахтовска Елизабета
Наставен Кадар - Редовен професор

 


   

Отсек: Сообраќај и транспорт 

Кабинет: 208/1
Локал: 127
Телефон: 047 207 727
Посетни часови:

                                        

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

Механика, Јакост на материјалите, Заштита од вибрации и бучава, Анализа на неелектрични појави кај Електро Енергетски системи

Роден е на 24.08.1958 во Битола

Универзитетско образование:

     Доктор на науки

Научни и стручни активности:

 • наставник на прв циклус на студии по Механика, Јакост на материјалите, Анализа на неелектрични појави кај ЕЕ системи
 • наставник на втор циклус на студии по Теорија на удари и судари

Студиски престои:

Гренобл (CNRS institute 1981), Брно (DAAD, 1998), Бон (DAAD, 1998), Дармштадт (Univ. of technology 2000), Торино  (Politechnico di Torino 2001, 2005), Авеиро (University of Aveiro, 2001,2002,2003), Гент (University of Ghent, 2001, 2005, 2007, 2010), Вроцлав (Univ. of Wroclaw, 2003), Линкопинг (Univ. of Linkoping, 2005, 2009, 2010) Хелсинки (Univ. of Technology, 2008), Братислава (SAAIC, 2008), Талин (Tallinn Univ. 2010), Љубљана ( Univ. of Ljubljana, 2010), Оснабрик (University of Applied Sciences, 2010)    

Публикации:

 • Е. Бахтовска, Јакост на материлајите I, Технички Факултет - Битола, 1998
 • Е. Бахтовска, Механика II за сообраќајни инженери, УКЛО - Битола, 1999
 • Е. Бахтовска, Програмски задачи по Јакост на материјалите I, ДНУ-Битола, 2001
 • Е. Христовска, Е. Бахтовска, Збирка задачи по механика, ДНУ-Битола, 2002
 • Е. Бахтовска, Г.Јаневска, Водич во имплементацијата на ЕКТС-Технички Факултет - Битола, 2002
 • E. Бахтовска, Информативен пакет за Технички Факултет - Битола, 2003
 • Е. Бахтовска, Механика, Технички Факултет-Битола, 2007

Учество во проекти:

 • Експериментално истражување на проводните јажиња на далекуводите со употрееба на просторни дампери,
 • како пригушуваѓи на резонантните фрекфенции –МОН 1992-1994 (учесник во проектот)
 • Испитување на влијанието на механичкото оптоварување врз динамичката стабилност на еднозглобен просторен дампер за сноп од две проводни јажиња, МОН, 2001-2004 (раководител на проектот)
  • Distance education systemTEMPUS JEP Project, 1998 -1999, (participant in the project)
  • Specialist studies for professors of secondary vocational education in Mechanics – TEMPUS JEP, 1999-2001,(participant in the project)
   • Implementation of ECTS at the University St. Kliment Ohridski, TEMPUS JEP 2001-2003 (project leader)
   • Exchange of best practices in establishing ECTS, TEMPUS SCM, 2004 – 2005 (project leader)
   • Applied research and instruction in bioengineering – Operative Integrated Programme of the Abruzzo region – University of L’AquilaItaly,2004 – 2006 (Project coordinator for R. Macedonia)
   • Cross border cooperation between universities and educational institutes in the field of natural disasters and environmental education –INTERREG IIIA, 2004-2007 (Project Coordinator for  R. Macedonia)
    • West Balcan Bologna Promoters Network, TEMPUS SCM C-032B06 (Project Coordinator for R. Macedonia)
    • Designing and implementing of the NQF in RM–TEMPUS ETF-SM-00050-2008 Project, 2009-2012, (project leader)
    •  Учесник во oрганизации:
    •  
     • Друштво за Механика на

     РМ - Skopje

     • CIGRE (SC22 WG11) –

     Меѓународна конференција за големи електрични системи - Париз

     • KoREMA – Хрватско друштво за комуникации, компјутери, електроника, мерења и автоматика
     • МАКО-СИГРЕ – Македонски комитет за големи електрични системи - Скопје
     • Друштво за наука и уметност, ДНУ-Битола
     • Асоцијација на Болоња експерти, Брисел

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

      ++389 47 207 727


 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици