English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Бомбол Кристи
Наставен Кадар - Редовен професор

 


   

Отсек: Сообраќај и транспорт 

Кабинет: 303/2
Локал: 739
Телефон: 047 207 739
Посетни часови:
        понеделник 11:30 - 13:00 ч

        среда 10:30 - 12:00 ч                                        

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Научна преокупација:

  • Управување и контрола на сообраќајот, управување со безбедноста на сообраќајот, сообраќајна телематика

 

Роден е на 24.12.1957 во Битола

Универзитетско образование:

-   Доктор на науки

Научни и стручни активности:

-   наставник на прв циклус на студии по Основи на сообраќајно инженерство, техники на управување на сообраќајот, управување и контрола на сообраќајот, pревенција на сообраќајни незгоди

-   наставник на втор циклус на студии по Управување и контрола на сообраќајот, Управување со безбедноста на сообраќајот

-   раководител на Втор циклус студии на Отсекот за сообраќај и транспорт

Студиски престои:

-   Цирих (ETH, 1983/84), Лидс (University of Leeds, 1992/93, 1997), Филаделфија (University of Pennsylvania, 1998), Торино (Politechnico di Torino2001), Авеиро (University of Aveiro, 2001) Гент (University of Ghent, 2002) Грац (University of Graz, 2004), Лунд (University of Lund, 2004)

Публикации:

  • Бомбол, К., Колтовска, Д., Aвтобази и автостаници – Прирачник, Технички факултет, Битола, 2003.
  • Бомбол, К., Колтовска, Д., Цветановски, И., Регулација на сообраќајните токови – Прирачник, Технички факултет, Битола, 2003.
  • Бомбол, К. Прирачник за постдипломските студии по Сообраќајно-транспортно планирање и инженерство (2005-2006), ТФБ, 2005.
  • Колтовска, Д., Бомбол, Д., Збирка решени задачи по ОСИ, ТФБ, 2009

 

Учество во проекти:

-   Perspective of Dynamic Traffic Management in the City of Skopje, TRANSPOWER, FP 6, 2008

-   Intelligent traffic management and control in the City Centre of Skopje, CIVITAS, FP 7 (2008 – 2012) (главен координатор)

-   Моделирање на интегриран систем за одржлива безбедност во патниот сообраќај. НИП, Мин. за наука и образование на РМ, 2004

-   Сообраќајна студија на Град Битола, 2009/2010

 

 

Учесник во организации:

-   Хрватското научно дртво за сообраќај, Загреб, Хрватска

-    Институтот за Медитерански студии „La Rosa di Gerico“, Рим, Италија

-   Институтот на сообраќајните инженери на САД

-   Европската платформа на сообраќај, Берлин

-   Научниот одбор за издавање на списанието „Современ сообраќај“ („SUVREMENI PROMET“),  Загреб

-   Editorial Board of the Annals of Maritime Studies – Association for the Studies and Advancement of the Croatian Maritime Affairs

-   Експерт - eвалуатор при Европскиот Директорат за транспорт во Брисел – Европска рамковна програма FP 7 – број на експерт EX2002B027677

-   Scientific Editioral Board of Traffic and Transportation, Scientific Journal on Traffic and Transportation Research

-   International Program Committee in ICTS, Portorož, Slovenia

-   International Program Committee, KOREMA, Zagreb, Croatia

-   International Program Committee, simpozijum Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad

-   International Advisory Committee, EU funded project TranSLO

 

Контакт:    Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 739

++389 70 615 057

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици