English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Среда 03 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Златковски Стоимко
Наставен Кадар - Редовен професор

   

Отсек: Сообраќај и транспорт 

Кабинет: 419
Локал: 160
Телефон: 047 207 760
Посетни часови:
        

                                            

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Научна преокупација:

  • Безбедност во сообраќајот, Техничка анализа на сообраќајни незгоди,

Основни техники за безбедност во сообраќајот, Увид и реконструкција на сообраќајни незгоди

 

Роден е на 28.09.1955 година во Куманово

Универзитетско образование:

-       доктор на науки

Научни и стручни активности:

-     наставник на прв циклус на студии по:  Основи на безбедност во сообраќајот, Анализа на собраќајни незгоди, Увид и реконструкција на сообраќајни незгоди, Техники на безбедно возење и возачки вештини, Експертиза на сообраќајни незгоди.

-     наставник на втор циклус на студии по Софтверска Експертиза на сообраќајни незгоди,  Симулации во сообраќајот, Виктимологија кај сообраќајни незгоди.

-     раководител на Отсекот за сообраќај и транспорт

Студиски престои:

Авеиро, Португалија, 2001 година

Публикации:

-     Златковски, С.,Јошевски, З.,Експертиза на сообраќајни незгоди - Скрипта,Технички факултет, Битола, 2007.

-     Златковски, С Јошевски, З.,Теорија на сопирање  - Скрипта , Технички факултет, Битола, 2006.

-     Златковски, С.,Јошевски, З., Стабилност на возило при движење во кривина – Скрипта, Технички факултет, Битола, 2006.

-     Златковски, С.,Јошевски, З., Теорија на обиколување и престигнување – Скрипта, Технички факултет, Битола,2007.

-     Златковски, С.,Јошевски, З., Анализа на сообраќајни незгоди – Скрипта, Технички факултет, Битола,  2006.

-     Златковски, С.,Јошевски, З., Збирка на решени задачи од областа на безбедност на сообраќајот, Технички факултет, Битола , 2009.

Учество во проекти:

-     Научно-истражувачки проект:„Програма за користење на сигурносни појаси“,НИП, Министерство за образование и наука на РМ, 2001-2004.

-     Сообраќајна студија на Град Битола, 2009/2010

Учесник во организации:

 

-     Научно друштво за сообраќај – Битола

-     Сојуз на сообраќајни инженери на Р.М

Контакт:     Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите "> Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

++389 47 207 760

++389 78 572 123


 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици