English (United Kingdom)   Македонски (Macedonian)
Facebook MySpace Delicious Google Bookmarks RSS Feed 
Понеделник 01 Јун 2020

Технички Факултет - Faculty of Technical Sciences

УКЛО Универзитет Св. Климент Охридски - UKLO University St. Climent Ohridski


Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

Warning: Creating default object from empty value in /home/tfb/www/portal/modules/mod_ju_coolshow/helper.php on line 598

УКЛО

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

УКЛО УКЛО

ТФБ

Технички факултет - Битола претставува еден од неопходните фактори во високо образование и секако потенцијална основа за побрз стопански развој на југозападниот регион, па и целата Република.    

ТФБ ТФБ
Д-р Петковска Викторија
Наставен Кадар - Редовен професор
   

Отсек: Сообраќај и транспорт 

Кабинет: 214
Локал: 150
Телефон: 047 207 750
Посетни часови:
        вторник 13:00 - 14:00 ч

        среда 15:00 - 16:30 ч                                      

e-mail:
Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Научна преокупација:

- англиски јазик и книжевност

- британска култура; ЕСП

- методика на настава по англиски јазик

Роден е на 18.05.1959 во Љубљана, Р. Словенија

Универзитетско образование:

-       Доктор

-       магистер

-       асистент

Научни и стручни активности:

-       наставник на прв циклус на студии по англиски јазик, методика на наставата по англиски јазик.

-       наставник на втор циклус на студии по современи стратегии во наставата по англиски јазик

-       раководител на .....

Студиски престои:

-       TEMPUS грант за мобилност 1997, В. Британија

-       Студиски престој финансиран од STATE DEPARTMENT, САД, 2002

Публикации:

-       Англиски во транспортното инженерство, 1994

-       Англиски во техниката, 2005

-       Англиски во економијата, 2006

-       Прирачник за академско пишување, 2009

-       Прирачник по методика на наставата по Англиски јазик, 2010

 

Учество во проекти:

-       ........

-       ......

-       ……

Учество во организации:

-       ЕССЕ

 

Учесник во организации:

 

-       ЕЛТАМ

 

-       ТЕСОЛ

 

-       МНД

 

Контакт:     Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите "> Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

++389 47 207 750

 

++389 71 222 382 

 

 

Студии

Наставен кадар

ЗЕМАК

Веб: http://zemak.mk
Списание: http://zemak.mk/arhiva.html

Повици